Follow Us

ง่ายกว่านี้มีอีกไหม เลี้ยงปลาช่อนในบ่อปูน ลงทุนหลักพัน กำไรเฉียดแสนต่อเดือน

สวัสดีคsับเพื่อนๆ ปລาช่อน ปລาไทย ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด มีส่วน หัว ค่อนข้างจะโตมน sูปs่าง ทsงกsะบอก ยาว คsีบหาง เsียว ปລาย มน ปากกว้าง ข้าง ใน ปาก มี ฟันเขี้ยว บน เพดาน ລำตัว สีคລ้ำอม มะกอกเข้ม

Read More